ДГ „ЩАСТИЕ“
 Екип

Директор

Семра Чаушева

Учители

Найлан Пенева - учител

Йълдъз Мюмюн - учител

Анна Милева - старши учител

Мария Годуманова - учител

Недялка Гуглева - старши учител

Бистра Кючукова - учител

Добрина Чирпанлиева - старши учител

Кристина Муканова - учител

Катя Кьосеиванова - старши учител по музика

Стефка Янева - педагог

Шенай Хайдарова - психолог

Ванеса Радева - ресурсен учител

Александра Станчева - ресурсен учител

Медицински сестри

Белгин Шабан - на кабинет

Дурджан Мехмед - на кабинет

Фатме Али - сестра в ясла

Сибел Салиф - сестра в ясла

Шенай Раиф - сестра в ясла

Назмие Салим - сестра в ясла

Непедагогически персонал

Златка Христова - касиер-домакин

Бинназ Бекир - помощник-възпитател

Исмигюл Иса - помощник-възпитател

Калинка Ялучева - помощник-възпитател

Назифе Мурад - помощник-възпитател

Галина Вълчева - помощник-възпитател

Николина Палакова - помощник-възпитател

Виктория Кехайова - помощник-възпитател

Пенка Чобанова - помощник-възпитател

Шинка Годуманова - готвач

Фанка Йорданова - помощник-готвач

Румяна Боюклиева - огняр

Милена Борисова - перач