ДГ „ЩАСТИЕ“
Добре дошли!

Детска градина „Щастие" е общинско детско заведение, в което се възпитават, социализират и обучават деца от 0 до седем годишна възраст.

Капацитетът на детската градина към момента е 6 групи с общо 150 места.

Групите са разпределени по възраст както следва: две яслени групи, помещават се в яслен сектор с отделен вход и четири градински групи, помещават се в градински сектор с отделен вход.

Разполага с отлично подготвени педагогически кадри, всеотдаен помощен персонал, отговорно и подкрепящо ръководство.

Децата се обучават и възпитават по подходящи за възрастта им програмни системи.